I tilfælde af brand

På begge etager i Misbrugsbehandlingen hænger opslag med telefonnummer til brandvæsenet i tilfælde af brandalarmen går i gang.