Til leverandører: Godkendelse af alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjerne for godkendelse af alkoholbehandlingstilbud i Gribskov Kommune.

Hvis du vil søge om godkendelse om optagelse på tilbudsportalen for et nyt alkoholbehandlingstilbud beliggende i Gribskov Kommune, skal du læse Sundhedsstyrelsens retningslinjer, Gribskov Kommunes rammer for godkendelse og udfylde et ansøgningsskema.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ”Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder – marts 2011”, der beskriver en række kriterier, som er et bidrag til det faglige fundament for kommunens godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud.
Du finder retningslinjerne og ansøgningsskemaet på Sundhedsstyrelsen hjemmeside – under udgivelser.

Gribskov Kommunes rammer

Det er op til den enkelte kommune for yderligere at sikre kvaliteten i behandlingen, at fastsætte rammer for kommunens godkendelse af alkoholbehandlingssteder.
Gribskov Kommune har fastsat sådanne rammer, tiltrådt af Social- og Sundhedsudvalget d. 4. juni 2014. Rammer for godkendelse.

Send en ansøgning

Hvis du vil oprette et tilbud i Gribskov Kommune, skal du sende din ansøgning til Center for Social og Sundhed via følgende mail-adresse: socialogsundhed@gribskov.dk.
Hvis tilbuddet skal ligge i en anden kommune, skal du sende din ansøgning til denne kommune.

Mere information

For spørgsmål, kontakt

Center for Social og Sundhed på ovennævnte mail-adresse eller
Chefkonsulent Signe Lautrup-Nielsen, 7249 6701 eller slani@gribskov.dk