Inge

Inge er 83 år, pensionist og enke. Hun bor i Blistrup og tager flexbussen til aktivitetscenteret et par gange om ugen. Siden sin mands død har hun følt sig meget ensom, og hun er bekymret for fremtiden. Inge er svært overvægtig og har type 2 diabetes.

Sundhedsudfordring

  • Mental Sundhed (Ensomhed, svage sociale relationer, selvvurderet helbred)
  • Overvægt
  • Kroniske sygdomme