Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003.

Det er lovpligtigt, at du skal søge digitalt om helbredstillæg.
For at få helbredstillæg skal du søge digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens Borgerservice.

Har du behov for tilskud til tandproteser, briller eller fodbehandling, er det vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen.

Almindeligt helbredstillæg

Almindeligt helbredstillæg efter sundhedsloven

Du kan få almindeligt helbredstillæg til medicin, tandlæge, fysioterapi, høreapparater, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Søg helbredstillæg på borger.dk

Udvidet helbredstillæg

Udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

Du kan få udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og til fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen. Kommunen vurderer, om udgiften eller behandlingen er nødvendig.

Søg udvidet helbredstillæg på borger.dk

Så meget kan du få i helbredstillæg

Så meget kan du få i helbredstillæg

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter.

Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Læs mere om personlige tillæg på borger.dk