Tilbud til borgere med demens

Gribskov Kommune yder hjælp og støtte til borgere som har demens og deres pårørende.

Støtten er tilpasset den enkelte borgers aktuelle behov, og indeholder eksempelvis:

  • Råd og vejledning om sygdom og livet med demens
  • Dagtilbud med aktivitet og socialt samvær
  • Tilknytning til en demenskoordinator som følger forløbet
  • Visitation af hjemmehjælp
  • Døgntilbud til aflastning af pårørende
  • Kurser med undervisning i bl.a. hverdagsliv med demens, økonomi og rettigheder.

Kontakt Gribskov Kommune for mere information