Demensundervisning til pårørende

Undervisningsforløb i Gribskov kommune til dig, som er pårørende til en med demens.

Livet forandrer sig, når ens nærmeste får en demensdiagnose.
Derfor vil vi i Gribskov Kommune gerne støtte op omkring dig, som pårørende. For at give dig, og andre pårørende, de bedste forudsætninger, samt rådgive og vejlede så tidligt som muligt i forløbet, tilbyder vi undervisning i demens. Bagefter vil du få mulighed for at deltage i en pårørendegruppe.

Demensundervisning

Der vil være to årlige undervisningsforløb, som vil foregå over tre aftner af to timers varighed.
Undervisningen er målrettet ægtefæller, børn, svigerbørn, børnebørn og andre pårørende til mennesker med en demenssygdom.
De tre aftener indeholder temaerne:

  1. Viden om demenssygdomme
  2. Kommunikation i hverdagen
  3. De juridiske aspekter omkring demenssygdom

Det er et sammenhængende forløb, derfor giver det god mening at deltage alle tre aftener, men det er ikke noget krav.

Undervisningen er gratis

Pårørendegrupper

Efter hvert undervisningsforløb, bliver der oprette pårørendegrupper, hvis der er interesse for det. Formålet med grupperne er, at de pårørende kan støtte hinanden og eventuelt danne et netværk. Der vil være tilknyttet en demenskoordinator. Deltagerne i gruppen har tavshedspligt.
I gruppen kan der udveksles erfaringer og gode råd.

Der vil blive arbejdet med viden om demenssygdomme, forståelse for adfærd og belastning. Der vil løbende blive taget emner op, som er relevante for gruppen.
Der vil være otte mødegange af to timer, en gang om måneden. Herefter er der lagt op til at gruppen er selvkørende.

Planlagte undervisningsgange efterår 2020

Tid og sted

Kl. 16.00 – 18.00

Sted: Helsingegården, Parkvænget 20 a, Helsinge

Dato Emne
Onsdag d. 15. april Viden om demens
Onsdag d. 22. april  Kommunikation i hverdagen
Onsdag d. 6. maj De juridiske aspekter omkring demenssygdom.
Tilmelding

Du kan tilmelde dig til demensundervisning, ved at sende en e-mail til:

iikje@gribskov.dk

eller

mhamm@gribskov.dk 

Kontakt

Team Sundhed, Træning og ældre
Center for social og sundhed
Email: Socialogsundhed@gribskov.dk
Telefon 72 49 60 00

  • Margit Hammer, Demenskoordinator
  • Irma Kjeldsen, Demenskoordinator