Pårørendegrupper

Efter hvert undervisningsforløb, bliver der oprette pårørendegrupper, hvis der er interesse for det. Formålet med grupperne er, at de pårørende kan støtte hinanden og eventuelt danne et netværk. Der vil være tilknyttet en demenskoordinator. Deltagerne i gruppen har tavshedspligt.
I gruppen kan der udveksles erfaringer og gode råd.

Der vil blive arbejdet med viden om demenssygdomme, forståelse for adfærd og belastning. Der vil løbende blive taget emner op, som er relevante for gruppen.
Der vil være otte mødegange af to timer, en gang om måneden. Herefter er der lagt op til at gruppen er selvkørende.