Hvad er en partsrepræsentant?

En partsrepræsentant tager sig af dine interesser i din sag i kommunen. Vedkommende kan være til stede i møder, uden at du selv er med. Kommunen kan dog i nogle tilfælde kræve, at du selv medvirker, eksempelvis hvis kommunen beder dig om at gå til undersøgelse hos din læge for at få en lægeattest til brug for din sag, eller hvis din sag skal behandles på et møde, hvor du skal møde personligt. Det kan også være, når du søger om at få pas.
Du vælger selv din partsrepræsentant, eksempelvis én fra din fagforening, en advokat eller en anden, som du har tillid til.