Kan du klage, hvis kommunen nægter dig en bisidder eller partsrepræsentant?

Der er nogle få situationer, hvor du kan blive nægtet en bisidder eller en partsrepræsentant. Men der skal være meget tungtvejende grunde. Hvis du er utilfreds med nægtelsen, kan du klage til ledelsen eller politikerne i kommunen, eller i særlige tilfælde til Ankestyrelsen.