Hvor kan jeg få mere viden?

Er du pårørende til en person, der er omfattet af reglerne om magtanvendelse og har spørgsmål til en konkret sag, skal du i første omgang henvende dig til personale eller leder med ansvar for personens omsorg.

Har du brug for uddybende information om reglerne, er du velkommen til at kontakte juridisk specialkonsulent Jakob Schmidth.