Hvornår kan magtanvendelse anvendes?

Fysisk magtanvendelse kan kun anvendes undtagelsesvist og i helt særlige situationer, hvor omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand ikke er tilstrækkelig til at afværge risiko for personskade. Det vil sige, at kommunen kun kan anvende de magtindgreb, der specifikt er nævnt i serviceloven – og kun under visse betingelser.

I serviceloven åbnes mulighed for, at der – for at beskytte borgeren – kan anvendes:

  • alarm- og pejlesystemer
  • særlige døråbnere
  • fastholdelse og føring af borgeren til et andet opholdsrum
  • fastholdelse i hygiejnesituationer
  • bløde stofseler til fastspænding for at forhindre fald
  • tilbageholdelse i boligen
  • optagelse i særlige botilbud uden samtykke