Lovgrundlag og retssikkerhed

Alle borgeres personlige frihed er fastsat i grundloven, ligesom den Europæiske Menneskerettighedskonvention også beskytter den enkeltes ret til frihed og personlig sikkerhed.