Lovgrundlag og typer af magtanvendelse

Alle borgeres personlige frihed er ukrænkelig. Det er fastsat i grundloven.

Derfor skal der være særlig hjemmel i anden lov, hvis kommunen skal kunne bruge fysisk magt i forbindelse med omsorg, pleje og pædagogisk støtteoverfor borgerne og dermed underkende deres personlige frihed.

I servicelovens afsnit VII er der en udtømmende opregning af, hvilke former for magtanvendelse, der kan iværksættes over for voksne inden for det sociale område, og under hvilke betingelser, foranstaltningerne kan iværksættes.