Andre muligheder for støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse kan du måske have behov for ledsagelse, BPA, undervisning eller økonomisk støtte til merudgifter.

Ledsagerordning

Du kan ansøge om ledsageordning, hvis du har brug for praktisk hjælp til at bevæge dig rundt i samfundet på grund af funktionsnedsættelse.

Læs om ledsagerordning på borger.dk

Kvalitetsstandard ledsagerordning

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er tilbud til borgere, der har en funktionsnedsættelse og derfor har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning.

Undervisningen skal give mulighed for at indlære nye strategier og metoder, der skal kompensere for funktionsnedsættelsen.

Gribskov Kommune samarbejder primært med Kommunikationscentret i Hillerød, som tilbyder undervisning til borgere med vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, synshandicap, hørehandicap, stemmehandicap eller stammehandicap.

Læs om specialundervisning for voksne på borger.dk

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Med en BPA-ordning har du mulighed for selv at ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Kvalitetsstandard BPA §96

Kvalitetsstandard BPA §95

Merudgifter (§ 100)

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som konsekvens af dine funktionsnedsættelse. Du kan ansøge elektronisk via borger.dk

Læs om merudgifter og ansøg på borger.dk

Kontakt Gribskov Kommune for mere information