Beskæftigelse og uddannelse

Har du en nedsat funktionsevne, kan du her læse mere om dine muligheder for beskæftigelse eller uddannelse under særlige vilkår.

Her kan du se muligheder for beskyttet beskæftigelse, uddannelse til unge med særlige behov samt finde links til information om mulighederne for fleksjob og job med løntilskud.

Beskyttet beskæftigelse

Du kan søge om beskyttet beskæftigelse, hvis du på grund af nedsat funktionsevne ikke kan have et arbejde på normale vilkår.

Du kan kun få tilbud beskyttet beskæftigelse, når der ikke er andre muligheder gennem jobcenteret, og du i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til dig, som, på grund af en funktionsevnenedsættelse, ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse.

Målgruppe: 

Unge i alderen 16 til 25 år, der af forskellige årsager ikke er parate til eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være unge med:

  • Indlæringsvanskeligheder
  • Lettere psykiatriske problemstillinger
  • Ordblindhed
  • Opmærksomhedsforstyrrelser
  • Andre specifikke problemstillinger.

Fleksjob og job med løntilskud 

Her kan du finde henvisninger til sider om job med løntilskud og læse om andre jobs med særlig vilkår i Gribskov Kommune.

Hvis du har en psykisk lidelse eller et handicap, der gør, at du ikke kan arbejde på helt ordinære vilkår, kan job med løntilskud eller job under særlige vilkår måske være noget for dig.

Læs om fleksjob 

Kontakt Gribskov Kommune for mere information