Botilbud

Her kan du læse om de forskellige botilbud med mulighed for støtte.

Botilbud til borgere med psykisk sygdom:

Fabianhus

Ahornstien

Søfryd

Botilbud til borgere med udviklingshæmning og/eller autisme:

Ahornparken

Haragergård

Hestehaven

Kirkeleddet 10-20

Gydehøj

Vega

Botilbud til voksne med fysisk handicap og/eller erhvervet hjerneskade:

Kirkeleddet 8

Skipperstrædet

Private botilbud:

Udover ovenstående findes der en række private botilbud. Du kan finde mere information om de private tilbud på www.tilbudsportalen.dk

Se kvalitetsstandarden for borgere i botilbud her

Lovgivning: Lov om Social Service (Serviceloven) kapitel 20

Tilsyn på socialområdet