Opsøgende indsats

Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til særligt udsatte borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Indhold:

Indsatsen har fokus på at informere om relevante sociale tilbud og muligheder for behandling.

Henvendelse:

Henvendelse kan ske til Teamleder for Voksenstøtte i Gribskov Kommunes Socialpsykiatri.
E-mail: voksenstoette@gribskov.dk
Tlf. 72 49 77 46

 

Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) § 99