Socialpædagogisk støtte

Gribskov kommune tilbyder særlig støtte til borgere med behov for dette.

Den støtte du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Hvem kan tilbydes støtte:

Personer med betydelige funktionsnedsættelser fx:

  • sindslidelser
  • fysisk handicap
  • særlige sociale problemer.

Hvad gives der støtte til:

Der ydes støtte til eksempelvis:

  • Personlig hygiejne
  • Praktiske opgaver
  • Ledsagelse
  • Samvær med andre

Kontakt Kommunen for mere information

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte

Lovgrundlag: Lov om Social Service, kapitel 16, § 85  >

Links til undersider