Mere information

Socialstyrelsen

Pjece om socialt frikort

Informationsmateriale om det sociale frikort

 

Lovgivning om socialt frikort

Lov om forsøg med socialt frikort