Om det sociale frikort

Et socialt frikort giver dig mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit om året ved almindelig lønnet arbejde, uden at indtægten bliver trukket fra din ydelse: for eksempel kontanthjælp eller førtidspension. Indtægten bliver heller ikke modregnet i andre indkomstafhængige offentlige ydelser: for eksempel boligsikring.

Formålet med det sociale frikort er at give borgere i udsatte positioner bedre muligheder for at deltage i samfundet fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Det er også hensigten at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere borgere i udsatte positioner..