Sociale tilbud til voksne

Gribskov Kommune tilbyder hjælp og støtte til borgere med særlige behov.

Den hjælp og støtte som du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Langt de fleste af Gribskov Kommunes tilbud til voksne med særlige behov kræver visitation.

Du kan få råd, vejledning og ansøge om visitation til fx:

Links til undersider