Tilsyn på ældre- og sundhedsområdet 2019

Her kan du læse om kommunens tilsyn i 2019

Gribskov Kommune foretager hvert år uanmeldte tilsyn på plejecentre, i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, og på kommunens center for midlertidigt ophold.

Tilsynet er i 2019 blevet gennemført fra BDO Kommunernes Revision og tager udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

 

Tilsynsrapporter 2019

Kommunal leverandør af sygepleje - Pleje Gribskov