Kommunale tilsyn

Her kan du læse tilsyn, som er lavet af BDO Danmark på vegne af Gribskov Kommune.

Gribskov Kommune fører tilsyn med både private og kommunale leverandører efter samme metode.

Mindst én gang om året, får vores tilbud et uanmeldt tilsyn med det formål at vurdere kvaliteten af tilbuddets sundhedsydelser og serviceydelser. Tilsynet finder sted på plejecentre, i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på midlertidige opholdspladser. I Gribskov føres tilsynene af firmaet BDO Danmark, som også fører tilsyn i andre kommuner. Tilsynene er reguleret af serviceloven og fokuspunkter fra Sundhedsstyrelsen.
Fra år til år, kan Gribskov bede BDO om at inddrage nogle nye fokusområder, eller justere de områder som tilsynet belyser. Det kan for eksempel være faldforebyggelse eller håndtering af medicin.

Hvis et tilsynbesøg viser, at der er områder som kræver forbedring, er det den enkelte institutions ansvar at følge op. Derudover er fagchefen for området inddraget, i det omfang det er nødvendigt.

Sundhedsområdet

2020

2019

2018