Har du oplevet fejl i behandlingen, som du gerne vil indrapportere?

Er du borger eller pårørende og har oplevet fejl i behandlingen, har du mulighed for at gøre os opmærksomme på dette ved at indrapportere en Utilsigtet hændelse (UTH). Indrapportering af en utilsigtet hændelse er ikke en klage, men en mulighed for at give din viden videre, så vi kan lære noget af den og blive bedre. Hvis du i stedet vil klage, skal du kontakte den pågældende leverandør af plejen/behandlingen.

Du kan se hvordan du indrapporterer en Utilsigtet hændelse her:

Sådan rapporterer du en Utilsigtet hændelse

Video om Utilsigtede hændelser