Affaldsgebyrer for private

Takster 2020 nederst

Private 2019, kr - inkl. moms

Dagrenovation, årligt 

Pr. husstand 1125,00
1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge 648,00
1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge 477,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1125,00

Erstatningspris ved køb af ny spand

Rød spand 190 L inkl. udbringning 503,00
Grøn spand 140 L inkl. udbringning 449,00
Renovationsstativer med net inkl. udbringning 1070,00

Containere 

400 l grøn - tømmes hver 2. uge 965,00
400 l rød - tømmes hver 2. uge 1300,00
400 l rød - tømmes hver uge 2381,00
600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge 1127,00
600/660 l rød - tømmes hver 2. uge 1567,00
600/660 l rød - tømmes hver uge 2915,00
770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge 1264,00
770/800 l rød - tømmes hver 2. uge 1834,00
770/800 l rød - tømmes hver uge 3091,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 30,00
Foringspose til 190 l spand pr. rulle a 100 stk 92,00
Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk 521,00
Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk 1277,00

Genbrugsstation mm. 

Gebyr for administration for private 206,00
Gebyr for glas, pap og papir for private 30,00
Gebyr for genbrugsstationer for private 916,00
Gebyr for afvikling af Mårum losseplads for private 20,00
Gebyr for anvisning af jord 5,00

Private 2020, kr - inkl. moms

Dagrenovation, årligt 

Pr. husstand 1133,00
Tilkøb af ekstra affaldstømning:
1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge 653,00
1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge 480,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1133,00

Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel

Rød spand 180 L inkl. udbringning 585,00
Grøn spand 140 L inkl. udbringning 445,00
Renovationsstativer med net inkl. udbringning 1123,00

Affaldscontainere 

400 l grøn - tømmes hver 2. uge 984,00
400 l rød - tømmes hver 2. uge 1324,00
400 l rød - tømmes hver uge 2427,00
600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge 1148,00
600/660 l rød - tømmes hver 2. uge 1597,00
600/660 l rød - tømmes hver uge 2971,00
770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge 1288,00
770/800 l rød - tømmes hver 2. uge 1869,00
770/800 l rød - tømmes hver uge 3151,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 30,00
Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk 93,00
Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk 524,00
Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk 1283,00

Genbrugsstation mm. 

Gebyr for genbrugsstationer for private 1016,00

Kubeordning
Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og etablering) 36,00

Øvrige ordninger
Håndtering af farligt affald 12,00
Kontrolforanstaltninger af Mårum losseplads 17,00
Gebyr for anvisning af jord 6,00
Administrationsgebyr for private husholdninger 224,00