Affaldsgebyrer for private

Private 2020, kr - inkl. moms

Dagrenovation, årligt 

Pr. husstand 1133,00
Tilkøb af ekstra affaldstømning:
1 ekstra rød spand 190 L, tømmes hver 2. uge 653,00
1 ekstra grøn spand 140 L, tømmes hver 2. uge 480,00
1 ekstra stativ, tømmes hver uge 1133,00

Erstatningspris ved køb af nyt affaldsmateriel

Rød spand 180 L inkl. udbringning 585,00
Grøn spand 140 L inkl. udbringning 445,00
Renovationsstativer med net inkl. udbringning 1123,00

Affaldscontainere 

400 l grøn - tømmes hver 2. uge 984,00
400 l rød - tømmes hver 2. uge 1324,00
400 l rød - tømmes hver uge 2427,00
600/660 l grøn - tømmes hver 2. uge 1148,00
600/660 l rød - tømmes hver 2. uge 1597,00
600/660 l rød - tømmes hver uge 2971,00
770/800 l grøn - tømmes hver 2. uge 1288,00
770/800 l rød - tømmes hver 2. uge 1869,00
770/800 l rød - tømmes hver uge 3151,00

Renovationssække (ekstra) inkl. afhentning og behandling 30,00
Foringspose til 180 l spand pr. rulle a 100 stk 93,00
Foringspose til 400 l container pr. rulle a 100 stk 524,00
Foringspose til 800 l container pr. rulle a 100 stk 1283,00

Genbrugsstation mm. 

Gebyr for genbrugsstationer for private 1016,00

Kubeordning

Indsamling af genanvendelige fraktioner (inkl. indkøb og etablering) 36,00

Øvrige ordninger

Håndtering af farligt affald 12,00
Kontrolforanstaltninger af Mårum losseplads 17,00
Gebyr for anvisning af jord 6,00
Administrationsgebyr for private husholdninger 224,00