Erhvervsaffaldsgebyr

Erhvervsaffaldsgebyret er et gebyr for administration, der dækker kommunens lovpligtige udgifter til generel planlægning og administration af affaldsområdet. Betaling af gebyret giver ikke virksomheder adgang til at benytte genbrugsstationer. Adgang til genbrugsstation skal derfor betales særskilt.

Opkrævningen udsendes af Vestforbrænding til virksomheder i Gribskov Kommune. Gebyret kan ændre sig fra år til år. Du kan se den aktuelle pris i takstbladet for erhverv ved at tælle de fire beløb under "Erhvervsaffaldsgebyr" sammen.

Vestforbrænding svarer på spørgsmål vedr. opkrævning. 
Vestforbrænding kan kontaktes på tlf. 70 22 40 10 og e-mail affald-virksomhed@vestfor.dk.

Fritagelse for affaldsgebyr

Din virksomhed kan som udgangspunkt kun blive fritaget, hvis den ikke producerer affald eller virksomhedens momsomsætning eller lønsumsregistrering var under 300.000 kr. i 2015. Desuden er der nogle  branchekoder, der ikke bliver opkrævet, fordi de er undtaget i Affaldsbekendtgørelsen.

Der kan søges om fritagelse for gebyret via virk.dk. Ansøgningsfristen fremgår af opkrævningen. Ansøgninger der modtages efter ansøgningsfristen, vil få afslag, fordi fristen ikke er overholdt.

Ansøg om fritagelse for affaldsgebyr på virk.dk

Bemærk, at der kun er åbent for ansøgninger om fritagelse i perioden fra fakturaen sendes ud og til sidste frist for ansøgning. Den årlige ansøgningsfrist varierer men vil fremgå af fakturaen og kommunens hjemmeside.

Tidsfrister 2018

Faktura udsendes 14. marts 2018

Betalingsfrist er 14. april 2018

(Overskridelse af betalingsfristen medfører rykkergebyr)

Ansøgning om fritagelse skal ske senest 14. maj 2018