Sygedagpenge

I forbindelse med udviklingen af Corona, er der kommet en lovændring til Sygedagpengeloven, som nu giver mulighed for arbejdsgivere og selvstændige til at få refusion fra første sygedag, hvor Corona er en del af sygeforløbet.

Er du arbejdsgiver.
Lovændringer gælder for følgende medarbejdere:

  • Medarbejdere som er sygemeldt på grund af COVID-19.
  • Medarbejdere, der er sat i karantæne på grund af smitterisiko uden selv at være konstateret syg, men efter en konkret lægelig vurdering antages at være smittebærere
  • Medarbejdere, der er på hjemmeophold og ikke kan varetage deres arbejde hjemmefra.

Der er dispenseret for arbejdsgiverperioden på de 30 dage, som gælder for medarbejdere, der har været ansat i mere end otte uger.
Sygedagpengerefusion for nyansatte er uændret.

Er du selvstændig
Er du selvstændig erhvervsdrivende, der er sygemeldt på grund af COVID-19, kan du få refusion fra første sygedag.

Det er også muligt for selvstændige erhvervsdrivende at få sygedagpengerefusion fra første sygedag, uanset om den selvstændige er forsikret eller ikke er forsikret.

Ved almindelig sygdom, som ikke handler om COVID-19, er de almindelige sygedagpengeregler gældende.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til din sygedagpengerefusion til din medarbejder eller som selvstændig erhvervsdrivende, er du velkommen til at kontakte sygedagpengeydelse i Gribskov kommune på tlf. 72 49 60 00