9,7 ha boligbebyggelse i Blistrup Nord

Blistrup Nord er et byudviklingsområde på ca. 9,7 ha i den nordvestlige del af Blistrup. Området ligger mellem Bjørn Andersens Vej mod syd og Udsholtvej mod nord.

Der er mulighed for opførelse af enfamilieshuse, dobbelthuse, rækkehuse eller kædehuse (åben-lav og tæt-lav bebyggelse.) Dobbelthuse skal opføres ved, at der bygges over skel, således at der fremstår boliger med karakter af dobbelthuse. Derudover må ingen bebyggelse være over 8,5m eller 2 etager. Arealet ligger i dag i landzone og overgår til byzone ved fremtidig udarbejdelse af lokalplan.

Arealet udbydes gennem Nordicals

Se mere om udbuddet her

Se mere om byudvikling i Blistrup