Erhvervsgrund på Nellebakken i Gilleleje

Nellebakken 3 på 2.686 m2 er beliggende i den sydøstlige del af Gilleleje i Erhvervsområdet Stæremosen.

Erhvervsområdet Stæremosen, som omfatter ca. 45 ha, består primært af mindre erhvervsvirksomheder og butikker med pladskrævende varegrupper.

Grunden sælges inden for rammerne af den gældende lokalplan 315.17 og må kun anvendes til virksomheder der ifølge Miljøstyrelsens klassificering hører til Miljøklasse 5.

Grundene udbydes gennem Nordicals

Læs mere om udbudet her