Erhvervsgrunde ved Lopholm i Græsted er nu i udbud

Grundene ligger i et erhvervsområde ved Lopholm i Græsted.
Området er en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde på Mestervangen.
Området må kun anvendes til erhvervsformål med mulighed for én tilhørende helårsbolig.

Grundene må ikke udstykkes i mindre end 1.500 m².

Grundene udbydes gennem Nordicals

Budfrist torsdag den 19.09.2019, kl. 12.00.

Se mere om udbuddet her