Konkurrenceudsættelse af forkøbsret af dele af Gilleleje Syd 2

Udarbejdelse af udviklingsplan for godt 13 ha område, hvoraf 7,9 ha er byudviklingsareal

Udviklingen af de kommunale arealer igangsættes med konkurrenceudsættelse af forkøbsret af arealerne. Som del af forkøbsretten skal udarbejdes en udviklingsplan for området. På baggrund af udviklingsplanen forventes kommunens grund udbudt i anden halvdel af 2020.

Deadline for bud er 16. januar 2020.

Se mere om Gilleleje Syd her