Hammerichsvej 4 i Helsinge udbydes til boligformål

Centralt beliggende grund til boligformål i Helsinge på Hammerichsvej 4. Grunden er i dag omfattet af Byplanvedtægt 21 for området syd for Østergade fra 1977 og udlagt til åben lav bebyggelse/fritliggende enfamilieshuse i én etage med udnyttet tagetage og udnyttelsesgrad på op til 0,2. Udformningen som randbebyggelse eller længe skal sikre et markeret gadeforløb langs Hammerichsvej, så der skabes en fortætning og højere grad af bymæssig karakter.

Budfrist er 01. oktober 2020 kl. 12.00.

Grunden udbydes gennem Nordicals

Læs mere om udbudet her