Langedam i Græsted til boligbebyggelse

Spændende projektgrunde til opførelse af boligbebyggelse beliggende i udkanten af boligområdet Breddam i den sydvestlige del af Græsted med udsigt til åbne marker.

På grundene er der både mulighed for opførsel af åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse, tæt-lav bebyggelse i form af dobbelt-, række- eller klyngehuse. Der er også mulighed for at opføre etagebebyggelse.

Grundene er beliggende i byzone og for området gælder Lokalplan nr. 16.33. Uagtet lokalplanens bestemmelser, udbydes områderne kun til boligbebyggelse.

Udbydes gennem Nordicals

Læs mere om udbuddet her