Langedam i Græsted til boligbebyggelse

Spændende projektgrunde til opførelse af boligbebyggelse beliggende i udkanten af boligområdet Breddam i den sydvestlige del af Græsted med udsigt til åbne marker.

På grundene er der både mulighed for opførsel af åben-lav bebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse, tæt-lav bebyggelse i form af dobbelt-, række- eller klyngehuse. Der er også mulighed for at opføre etagebebyggelse.

Grundene er beliggende i byzone og for området gælder Lokalplan nr. 16.33. Uagtet lokalplanens bestemmelser, udbydes områderne kun til boligbebyggelse.

Udbydes gennem Nordicals

Budfrist er mandag d. 10. august 2020 kl. 12.00.

Læs mere om udbuddet her