Projektejendom til boliger i Esbønderup

Et projektområde bestående af Gydevej 17 og en del af Gydevej 15 – i alt 25.722 m2 - er nu til salg. I dag står ejendommen tom og er tidligere anvendt som dagtilbud, men planen er, at den omdannes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse i maks. 2 etager og med en bebyggelsesprocent på 40.

Udbydes genne Nordicals

Budfrist er mandag d. 21.09.2020 kl. 12.00

Læs mere om udbuddet her