Tom grund ved erhvervsområdet Stæremosen udbydes nu

En tom grund på Fiskerengen 18 i Gilleleje udbydes nu. Grunden fremstår i praksis som en naturlig del af erhvervsområdet Stæremosen. Kun den nordlige del af grunden – ca. 500 kvm – er omfattet af Lokalplan 315.17 for erhvervsområdet og er en del af et udlagt, men ikke anlagt beplantningsbælte.

Resten af det store, tomme areal ligger i landzone og er omfattet af kommuneplanramme 2.R.09, som del af et rekreativt område. Anvendelse af grunden forudsætter som udgangspunkt landzonetilladelse.

Grunden er udstykket i forventning om at den kan indgå som erhvervsgrund i Stæremosen. Realisering af dette forudsætter dog ny kommuneplanlægning og lokalplanlægning. 

Budfrist er 12. august 2020 kl. 12.00.

Grunden udbydes gennem Nordicals

Læs mere om udbudet her