Er en sag i landzone anderledes?

En sag om byggetilladelse i landzone adskiller sig fra byggesager i fx by- eller erhvervszone, fordi planloven stiller andre krav.

Først og fremmest skal din virksomhed derfor være opmærksom på, at en byggesag i landzone derfor kan tage længere tid at behandle.

TIP: Kontakt os så tidligt så muligt i virksomhedens overvejelser, hvis du vil afklare, om din virksomhed ligger i landzone, eller hvis du vil have generel vejledning.