Hvor lang tid tager sagsbehandlingen?

En sag, som er velbeskrevet og hverken skal i høring eller til politisk behandling, behandler vi inden for 14 dage.

I nogle typer af sager er det lovpligtigt, at sagen kommer i høring. Det gør, at sagen tager længere tid.

Sagen kan også kræve politisk behandling, hvilket betyder, at sagen må afvente det næste politiske udvalgsmøde. 

TIP: Kontakt os så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe dig til den hurtigste sagsbehandling.