Aktuelle udbud

Gribskov Kommune annoncerer alle udbud her på hjemmesiden, på udbud.dk og har desuden et samarbejde med Mercell Danmark.

Virksomheder, som ønsker at deltage i et udbud, skal selv holde øje med annonceringen af udbuddet på udbud.dk eller her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål, så kontakt os på udbud@gribskov.dk 

Nye fritvalgsleverandører til hjemmeplejen søges

Nye fritvalgsleverandører til hjemmeplejen søges

OPDATERET: 25. juni 2019. Nu kan private leverandører af hjemmeplejeydelser søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør efter kommunens nye godkendelsesordning.

Byrådet har besluttet, at den fremtidige organisering af hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 skal tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud og med en kommunal leverandør.

Byrådet har endvidere besluttet, at leverandørerne skal levere alle hjemmeplejeydelser i hele kommunen om dagen og om aftenen.
Se nærmere om krav og vilkår i godkendelsesmaterialet nedenfor.

Godkendelsesprocessen

For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Gribskov Kommune skal leverandøren være en cvr-registreret virksomhed og sende en anmodning om godkendelse til kommunen. Det gøres ved at udfylde kommunens anmodningsskema med udgangspunkt i godkendelsesmateriale og tilhørende bilag, som findes nedenfor på denne side.

Godkendelsesmaterialet med tilhørende bilag udgør de krav og pligter, man som leverandør skal leve op til.

Deadline for første runde er 31. juli 2019

Anmodninger om godkendelse behandles i anmodningsrunder, der som udgangspunkt finder sted halvårligt. For at komme i betragtning i første anmodningsrunde skal anmodningen være kommunen i hænde senest onsdag den 31. juli 2019.

Anmodninger inklusiv eventuelle bilag sendes til socialogsundhed@gribskov.dk med teksten ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Møder med leverandørerne finder sted den 6. august

Kommunen holder efterfølgende møder med leverandørerne om deres anmodning. Møderne finder sted den 6. august 2019. Leverandørerne vil fredag den 2. august 2019 få besked om, i hvilket tidsrum de inviteres ind til møde. 

Stil gerne spørgsmål

Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte forvaltningen, hvis de har spørgsmål. Det gøres ved at skrive til socialogsundhed@gribskov.dk og skrive ”Spørgsmål til ny hjemmepleje” i emnefeltet.

Svar på anmodning i uge 32

Kommunen forventer at give leverandørerne besked om godkendelse i uge 32 under forudsætning af, at al dokumentation fra leverandøren foreligger. Herefter vil samtlige borgere, der modtager hjemmeplejeydelser i kommunen, modtage et brev med oversigt over godkendte leverandører og med ønske om at meddele kommunen deres valg af leverandør. 

Besked om antal borgere cirka 1. september

Leverandørerne vil omkring den 1. september 2019 få besked om, hvor mange borgere der har valgt dem. Herefter vil der være en såkaldt ”stand-still”-periode, hvor borgerne ikke kan vælge en anden leverandør. Denne periode vil vare frem til den 15. februar 2020.

De godkendte leverandører skal levere hjemmeplejeydelser til borgerne fra og med 1. december 2019.

Udkast til kontrakt

Anmodningsskema til private leverandører (BILAG 1)

Godkendelsesmateriale (BILAG 2-19)

Logbog - ændringer til godkendelsesmaterialet