Godkendelse af private leverandører på fritvalgsområdet

Nu kan private leverandører af hjemmeplejeydelser søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør efter kommunens nye godkendelsesordning.

Byrådet har besluttet, at den fremtidige organisering af hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 skal tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud og uden kommunal leverandør. Leverandørerne skal levere alle hjemmeplejeydelser i hele kommunen hele døgnet. Da kommunen vurderer, at det kan være mest hensigtsmæssigt, at én leverandør varetager natbesøgene, vil kommunen efter godkendelsesprocessen gå i dialog med de godkendte leverandører for at afklare, om der er en eller flere, der vil køre natbesøgene. Se nærmere om krav og vilkår i godkendelsesmaterialet nederst på siden.

GODKENDELSESPROCESSEN

For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Gribskov Kommune skal leverandøren være en cvr-registreret virksomhed og sende en anmodning om godkendelse til kommunen. Det gøres ved at udfylde kommunens anmodningsskema med udgangspunkt i godkendelsesmateriale og tilhørende bilag, som findes nederst denne side.
Godkendelsesmaterialet med tilhørende bilag udgør de krav og pligter, man som leverandør skal leve op til.

Deadline for første runde er den 14. juni 2019
Anmodninger om godkendelse behandles i anmodningsrunder, der som udgangspunkt finder sted halvårligt. For at komme i betragtning i første anmodningsrunde skal anmodningen være kommunen i hænde senest fredag den 14. juni 2019.
Anmodninger inklusiv eventuelle bilag sendes til socialogsundhed@gribskov.dk med teksten ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Kom til spørgemøde for leverandører den 27. maj 2019
Alle interesserede leverandører er inviteret til et ”spørgemøde” mandag den 27. maj 2019 kl. 14-17. Her vil forvaltningen give korte oplæg om godkendelsesmaterialet, og leverandørerne kan spørge ind til eksempelvis fakturering, afregning, garantistillelse, kvalitetsopfølgning, samarbejde o.l. Mødet finder sted i den gamle byrådssal i Gilleleje, Birkevang 214.
Alle interesserede leverandører er dog meget velkomne til at kontakte forvaltningen tidligere og løbende, hvis de har spørgsmål. Det gøres ved at skrive til socialogsundhed@gribskov.dk og skrive ”Spørgsmål til ny hjemmepleje” i emnefeltet. Leverandørerne er også meget velkomne til at indsende deres anmodning før den 14. juni 2019.

Møder med leverandørerne finder sted den 24. og den 25. juni 2019
Kommunen holder efterfølgende møder med leverandørerne om deres anmodning. Møderne finder sted den 24. og den 25. juni 2019. Leverandørerne vil fredag den 21. juni 2019 få besked om, i hvilket tidsrum de inviteres ind til møde.

Svar på anmodning cirka den 1. juli 2019
Kommunen forventer at give leverandørerne besked om godkendelse med udgangen af juni måned under forudsætning af, at al dokumentation fra leverandøren foreligger. Herefter vil samtlige borgere, der modtager hjemmeplejeydelser i kommunen, modtage et brev med oversigt over godkendte leverandører og med ønske om at meddele kommunen deres valg af leverandør.

Besked om antal borgere cirka den 1. september 2019
Leverandørerne vil omkring den 1. september 2019 få besked om, hvor mange borgere der har valgt dem.
De godkendte leverandører skal levere hjemmeplejeydelser til borgerne fra og med den 1. december 2019.

 Anmodningsskema til private leverandører (BILAG 1)

Godkendelsesmateriale (BILAG 2-19)