Nye fritvalgsleverandører til hjemmeplejen søges

OPDATERET: 1. november 2019. Nu kan private leverandører af hjemmeplejeydelser søge om at blive godkendt som fritvalgsleverandør efter kommunens nye godkendelsesordning.

Byrådet har besluttet, at den fremtidige organisering af hjemmeplejeområdet pr. 1. december 2019 skal tilrettelægges efter en godkendelsesordning uden udbud og med en kommunal leverandør.

Byrådet har endvidere besluttet, at leverandørerne skal levere alle hjemmeplejeydelser i hele kommunen om dagen og om aftenen.
Se nærmere om krav og vilkår i godkendelsesmaterialet nedenfor.

Godkendelsesprocessen

For at blive godkendt som leverandør af hjemmepleje i Gribskov Kommune skal leverandøren være en cvr-registreret virksomhed og sende en anmodning om godkendelse til kommunen. Det gøres ved at udfylde kommunens anmodningsskema med udgangspunkt i godkendelsesmateriale og tilhørende bilag, som findes nedenfor på denne side.

Godkendelsesmaterialet med tilhørende bilag udgør de krav og pligter, man som leverandør skal leve op til.

Anmodninger behandles halvårligt

Anmodninger om godkendelse behandles i anmodningsrunder, der som udgangspunkt finder sted halvårligt. 

Anmodninger inklusiv eventuelle bilag sendes til socialogsundhed@gribskov.dk med teksten ”Anmodning om godkendelse som fritvalgsleverandør” i emnefeltet.

Møder med leverandørerne

Kommunen holder efterfølgende møder med leverandørerne om deres anmodning. 

Stil gerne spørgsmål

Alle interesserede leverandører er meget velkomne til at kontakte forvaltningen, hvis de har spørgsmål. Det gøres ved at skrive til socialogsundhed@gribskov.dk og skrive ”Spørgsmål til ny hjemmepleje” i emnefeltet.

Svar på anmodning

Kommunen forventer at give leverandørerne besked om godkendelse umiddelbart efter mødet, under forudsætning af, at al dokumentation fra leverandøren foreligger. 

De godkendte leverandører skal levere hjemmeplejeydelser til borgerne fra og med 1. december 2019.

Udkast til kontrakt

Anmodningsskema til private leverandører (BILAG 1)

Godkendelsesmateriale (BILAG 2-19)

Logbog - ændringer til godkendelsesmaterialet