Høring af forslag til lokalplan 309.04 og tillæg 19 til kommuneplan 2013-25

Udvikling, By og Land besluttede den 19. november at sende lokalplanforslag og kommuneplantillæg i høring fra den 27. november 2018 til og med den 4. januar 2019. Bemærkninger og indsigelser til forslag og kommuneplantillæg kan sendes til plan@gribskov.dk indtil d. 4. januar 2019. Med lokalplanforslaget skabes der planmæssigt grundlag for etablering af en antennemast med tilhørende tekniske anlæg ved Dronningmølle stationsområde. Se venligst forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nærmere orientering. Der afholdes borgermøde om planerne mandag den 17. december 2018 kl. 18-19 i den gamle byrådssal i Gillelejehuset, Birkevang 214, 3250 Gilleleje. Miljø, Klima og Kyst traf den 19. november en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan nr. 309.04 for antennemast i Dronningmølle

Kommuneplantillæg nr. 19  til Kommuneplan 2013-2025

Afgørelse af miljøscreening

Borgermøde