Høring af demensstrategi

Den 30. april 2019 skal Udvalget for Ældre, Social og Sundhed vedtage en demensstrategi for Gribskov Kommune. Her kan du finde den strategi som er i høring. Du kan også finde oplysninger om hvordan og hvornår du kan give dit høringssvar til strategien.

Demensstrategi til høring

Demensstrategien er blevet til i dialog med borgere med demens, pårørende til demente, Ældreråd, Handicapråd, medarbejdere og ledere fra plejecentre og dagtilbud, frivilligområdet samt foreninger og organisationer. Alle involverede har hver især bidraget til indholdet i strategien.

Vi vil også meget gerne høre din mening om demensstrategien. Du kan give et høringssvar ved at sende en mail til Camilla Kandrup, det gør du ved at sende en mail til: ckand@gribskov.dk

Du skal sende dit høringssvar senest fredag den 29. marts 2019.