Høring af forslag til indsatser i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitik

Her kan du se, hvilke indsatser der er blev foreslået, i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitikken i Gribskov.

Den 19. marts vil udvalget for Forebyggelse og Idræt beslutte, hvilke indsatser der skal sættes i gang i forbindelse med udmøntning af sundhedspolitikken. Du har mulighed for at give dine kommentarer til de indsatser, der er foreslået, ved at sende et høringssvar til administrationen.

Du kan se det materiale, der er i høring her:

Høringsmateriale: forslag til indsatser på forebyggelsesområdet

Du kan sende dit høringssvar ved at sende en mail til administrationen:

kheng@gribskov.dk

Baggrund

I 2017 blev der vedtaget en sundhedspolitik for Gribskov Kommune. Derfor blev der i budget 2018-2021 afsat 500.000 kr. om året til at implementere denne sundhedspolitik. Administrationen i Gribskov har udarbejdet en række forslag til, hvordan det anbefales at midlerne fordeles.

På baggrund af data fra Gribskovs sundhedsprofil, der udkom i marts 2018, har Udvalget for Forebyggelse og Idræt udvalgt 5 sundhedsudfordringer, som midlerne skal fordeles på. De fem sundhedsudfordringer er valgt ud, fordi det er de områder, hvor kommunen har haft den mest negative udvikling, og fordi det er de områder, man kan opnå den bedste effekt.

De fem sundhedsudfordringer er:

  1. Mental sundhed
  2. Tobak
  3. Alkohol
  4. Overvægt
  5. Seksuel sundhed

 

De indsatser, som er forslået, er lavet på baggrund af:

  • Sundhedspolitikken
  • Sundhedsprofilen
  • De tre forebyggelsesniveauer (Strukturelt-, befolknings- og individniveau)
  • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker
  • Igangværende indsatser i Gribskov

Du kan se relevant materiale her:

Sundhedspolitik

Sundhedsprofil

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker