Høring af udkast til ny Børne- og Ungepolitik

Høring indtil fredag 29. november

Vi skal have en ny Børne- og Ungepolitik. Børne- og Ungepolitikken skal skabe et fælles værdisæt og sprog for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der arbejder med børn og unge. Politikken skal være et styreredskab og retningsgivende for, hvilken tilgang vi har til arbejdet med børn og unge, og hvordan vi tilrettelægger samarbejdet mellem børn og unge, forældre og professionelle.

Læs udkast til ny Børne- og Ungepolitik

Det er de værdier og principper, som politikken indeholder, der kan gives input til. Politikkens implementering planlægges efter vedtagelsen. Derfor er konkrete indsatser eller handlinger på området ikke en del af politikken. Du kan give dit input til følgende mailadresse: boern-unge@gribskov.dk senest fredag d.29. november.

Det endelige layout og formatering udarbejdes først til den politiske behandling efter høringsprocessen, men forventes at ligne opsætningen i udkastet.

Baggrund

Gribskov Kommunes Børne- og Ungepolitik er fra 2006 og har behov for aktualisering i forhold til hvilke områder, man politisk ønsker at sætte fokus på i dag og i den nærmere fremtid.

Udvalget Børn, Idræt og Familie har valgt at udarbejde Børne-og Ungepolitikken i samskabelse med dem, som politikken berører, og dem som skal arbejde med den. Derfor har udvalgene Børn, Idræt og Familie samt Beskæftigelse og Unge over flere omgange mødtes med børn og unge, forældrerepræsentanter fra bestyrelser, kommunale ledere og medarbejdere samt en række frivillige og rådsrepræsentanter. Ca. 160 personer har deltaget i processen. Input fra møderne er blevet til det udkast til ny Børne- og Ungepolitik, som nu sendes i høring.