Restaurering af Højbro Å st. 2730-3500

Projektforslag til restaurering af Højbro Å st. 2730-3500 sendes i 8 ugers offentlig høring. Høringsfrist er mandag d. 15. juli 2019.

Projektforslaget kan ses her.

Kortbilag kan ses her.