Høring af forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle og kommuneplantillæg nr. 25

Gribskov Byråd har den 20.08.2019 godkendt forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle og kommuneplantillæg nr. 25 til offentlig fremlæggelse. Samtidig har byrådet besluttet, at planforslaget ikke kræver miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 309.05 for boliger på Strandkrogen i Dronningmølle

Forslag til kommuneplantillæg nr. 25

Afgørelse af miljøscreening

UBL's behandling af lokalplanforslag og kommuneplantillæg