Høring af forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge

Gribskov Byråd har den 09.04.2019 godkendt forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge med tilhørende forslag til udbygningsaftale om renovering af Nytorv til offentlig fremlæggelse. Samtidig har Miljø, Klima og Kyst i Gribskov Kommune besluttet, at planforslaget ikke kræver miljøvurdering efter Lov om Miljøvurdering. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 512.21 for etagebyggeri ved Nytorv i Helsinge

Afgørelse af miljøscreening

UBL's behandling af lokalplanforslag

Forslag til udbygningsaftale