Høring af forslag til lokalplan 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse og tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013-25

Gribskov Kommunes Byråd besluttede den 05.02.2019 at sende lokalplanforslag i høring. Se venligst forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nærmere orientering. Miljø, Klima og Kyst traf den 15.01.2019 en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslagene. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan 521.03 for boliger på Lærervej 3 i Ramløse

Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplan 2013-25

Afgørelse af miljøscreening

Byrådets behandling af planforslag