Høring af forslag til lokalplan nr. 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

Gribskov Kommunes Byråd besluttede den 18.06.2019 at sende lokalplanforslag i høring. Se venligst forslag til lokalplan for nærmere orientering. Byrådet traf den 18.06.2019 også en beslutning om, at der ikke skal laves miljøvurdering af planforslaget. Se venligst miljøscreening for begrundelse samt klagevejledning.

Forslag til lokalplan nr. 314.02 for boligområdet Bavne Ager Eng i Gilleleje

Afgørelse af miljøscreening

Byrådets behandling af lokalplanforslag