Høring i forbindelse omlægning af privat fællesvej - Møllebakken i Helsinge

Som led i implementering af lokalplan nr. 512.18 for Møllebakken i Helsinge, foretages omlægning af mindre vejforbindelse langs matr.nr. 12d. Omlægning af privat fællesvej foretages med hjemmel lov om privat fællesvej § 72, efter procedure i §§ 73-78. Da omlægningen alene vurderes at berøre to ejendomme, foretages høring med 3 ugers høringsfrist jf. § 74. Vi foretager offentlig høring og anmoder derfor om bemærkninger hertil. Dine bemærkninger skal sendes til Gribskov kommune Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller på mail tms@gribskov.dk. Frist for indsendelse af bemærkninger fastsættes til den 26. april 2019.

Se høringsnotat